Българското училище

Българското училище при църквата “Св. Димитър” в Брамптън стартира своето съществуване през 2003 година с две паралелки: за начинаещи и за напреднали още преди реализирането на идеята за съществуване на храм с енорийски център.
Пръв директор на училището и учител е Г-жа Цветанка Николова. За съществуването му от боголюбивото сем. Каневи са предоставени за безвъзмезднно ползване помещения на Lionhead G & CC, където училището набира сила и се помещава до построяването и оборудването на храма.
От началото на учебната 2005/2006 година то е вече част от Peel District School Board като International Language School.
От началото на неговото съществуване са проявили инициaтивата си и положили труда си не малко хора. Челно място заемат директорските имена: Йотка Рихард, Веселина Попова, Анелия Тишкова, Цветанка Христоскова, д-р. и. н. Христо Димитров.
Училището ни е титуляр сред българските училища в Канада и се отличава с високо-професионален екип, индивидуално и групово обучение.
Организацията на работата ни е свързана с различни национални проекти, сред които и НП „Роден език и култура зад граница” – програма за изучаване на български език в училищата зад граница, постановена с решение на МС на Р. България, по която участваме и понастоящем.
Училището ни се радва на висока посещаемост от над 80 деца, разделени възрастово между предучилищна група и осми клас.
Изучаваните предмети са български език, история и география на България, „Човек и общество”, „Роден край”, вероучение, музика, художествено изкуство, детска танцова група и театрална трупа.
Отличаваме се с бърз, забавен и прогресивен метод на обучение с представянето на пиеси за всички по-големи български или църковни празници, художествени изложби, конкурси, концерти и поклоннически пътувания.
Училището е самоуправляващ се орган начело с родителски съвет, одобряван на ежегодна родителска среща и който действа със съгласието и под юрисдикцията на домакините и организатори – настоятелството на храм „Св. Димитър” Българска Източно Православна Църква.
Учебните занятия се провеждат всяка неделя от 10.00 часа. В момента класовете са три:
Предучилищна група с над 20 деца
Първи до четвърти клас с около 30 деца
Пети до осми клас (напреднали) с 20 деца
Обучението е съобразено с учебния план на българските училища. Използват се български учебници и помагала.
В края на учебната година учениците получават и свидетелства за завършен клас от църковното настоятелство. Хорариумът от предметите български език и литература, българска история и география се признава във всички български училища и без полагане на допълнителен изпит.
В извънучебно време с любезното съдействие на семейство Каневи учениците могат да тренират голф безплатно, както и да изучават народни танци под ръководството на Димитър Минков, хореограф и сценичен директор на български фолклорен ансамбъл „Димитровче”.
За регистрация и повече информация звънете на телефони:
Директор:
Mая Василевска
Tелефони:
Офис:
Емилия Русковa
Телефони: