Църковен хор

„Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем, на десетострунно свирало и на псалтир, с песен на гусла.” (Пс. 91: 1–4)
„Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно, – хвала достойна. „(Пс. 146: 1)
С оглед на създадената вече богослужебна литература с текстове и ноти на всички богослужения които извършваме, каним всички участници в богослужението да пеят според силите и възможностите си.
Православното богослужение е преди всичко молитва……..
МОЛЯ, ЗАПОВЯДАЙТЕ!