Дарения

”И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много, а една бедна вдовица ,като дойде, пусна две лепти, сиреч, един кодрант Като повика учениците Си, Иисус им рече: истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата; защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.”(Марк: 12: 41-44)
Така Бог и нас благославя за усърдието в благотворителността си и дарува утеха и велики милости…….
ЗА ДА СТАНЕТЕ НАШИ СПОНСОРИ ИЛИ ПАРТНЬОРИ,
МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ:
1.В ПРОГРАМА ЗА РЕКЛАМА НА ВАШАТА ФИРМА ИЛИ БИЗНЕС – $ 500 ЕДНОКРАТНО, ЕДНОГОДИШНО И ЛОГОТО ВИ ЩЕ СТОИ В ДИРЕКТОРИЯ „СПОНСОРИ”, А ТАКА СЪЩО ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЯВАНО НА ВСЕКИ ОРГАНИЗИРАН ОТ НАС ПРАЗНИК.
2.ДА УЧАСТВАТЕ С ДВАНАДЕСЕТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПИСАНИ ЧЕКА ПО ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ.
3.ДА БЪДЕТЕ ЕДНОКРАТНИ ДАРИТЕЛИ В НАТУРА ИЛИ ПАРИ.
ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР” БЪЛГАРСКА ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА БЛАГОДАРИ ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ВОЛНИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И С ДЪЛБОКА ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРИКАНЯ ВСИЧКИ С УСЪРДИЕ ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА БЛАГОЛЕПИЕТО И ИЗДРЪЖКАТА НА ВЕЛИЧЕСТВЕНАТА НИ СГРАДА.
БЛАГОДАРИМ ВИ!!!