Кръстов Ден

Братя и сестри,

В днешното Евангелско четиво отново си припомнихме за кръстните страдания на Господа Иисуса Христа. И чухме как Той носеше кръста си. Не много преди Разпятието Му Той говореше на учениците си така: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва.“ (Марк.8:34)

Ето и ние сега сме ученици на нашия Господ Иисус Христос, защото сме християни. И ние сме призовани пред лицето на Господа в този свят храм, за да слушаме Неговото учение.

За да видите цялата проповед, моля натиснете тук