Братя и сестри, Христос воскресе!

Братя и сестри, Христосвоскресе! Българският народ неслучайно е нарекъл Възкресение Христово “Великден”. Това е празник на празниците и тържество на тържествата. Ден на победата над смъртта и тлението, ден на предвкусването на вечния блажен живот, обещан на всички християни, ден на преодоляването на злите сили в нас и в света. С поздрава “Христос воскресе” и … [Read more…]